Privacy statement

EATzers.nl neemt het beschermen van je persoonlijke gegevens serieus. Dit beleid biedt inzicht in hoe EATzers B.V. (EATzers.nl) jouw gegevens verzamelt, gebruikt en toont in combinatie met het gebruik van de website EATzers.nl of enige andere service, applicatie of media beheerd door EATzers B.V.

Het beleid kan af en toe worden gewijzigd. We raden je aan het iedere keer door te lezen wanneer je gebruik maakt van ons platform.

We vinden het belangrijk dat persoonlijke gegevens worden behandeld zoals de wet dat voorschrijft. Daartoe hebben we dit gegevensbeleid opgesteld om u als gebruiker inzicht te geven in hoe en in welke mate je informatie wordt behandeld. Dit beleid bevat ook informatie over hoe je data rechten worden beschermd.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS EN HET DOEL DAARVAN

We verzamelen geen gegevens zonder dat je daarvan op de hoogte wordt gebracht.

We verzamelen naam, adres, e-mail, telefoonnummer, locatiegegevens, betaalgegevens en wachtwoord voor het gebruikersaccount en aanvullende informatie die kan worden gevraagd als onderdeel van een toestemming.

We verzamelen informatie om je bestellingen te kunnen verwerken en voltooien. Dit geldt voor je naam, adres en telefoonnummer.

We verzamelen ook informatie die nodig is om een legitiem zakelijk belang na te streven. Dit geldt voor je e-mailadres en wachtwoord. Het doel is om de veiligheid van je gebruikersaccount op EATzers.nl te garanderen en waarborgen.

We kunnen ook informatie verzamelen ten behoeve van reclame en marketing als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

OPSLAG EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS

We slaan gegevens op in overeenstemming met de wet en hebben daarom de benodigde technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die je ons toevertrouwt te beschermen.

Gegevens ten behoeve van het voltooien van je transactie met ons worden verwijderd zodra de transactie volledig is voltooid. Om te voldoen aan de financiële wet- en regelgeving met betrekking tot boekhouding moeten we noodzakelijke gegevens met betrekking tot de aankoop op te slaan voor maximaal 5 jaar.

Gegevens die nodig zijn voor legitieme zakelijke belangen worden 1 jaar na het beëindigen van de klantrelatie verwijderd.

Gegevens die we gebruiken voor reclame- en marketingdoeleinden op basis van je toestemming worden verwijderd als je toestemming is ingetrokken.

HET DELEN VAN GEGEVENS

We delen je gegevens met leveranciers en restaurants die een onafhankelijke gegevensverwerker zijn.

We delen enkel gegevens voor zover dat nodig is. Onderdeel daarvan is om je bestelling te kunnen voltooien.

EATzers.nl stuurt je marketinginformatie als je daarmee hebt ingestemd.

Je gegevens worden verwerkt door:

Google Analytics – gedeelde gegevens: apparaat informatie, tijdstip van gebruik, ordernummer, inhoud en bedrag van de bestelling met als doel statistieken te genereren met betrekking tot koopgedrag- en patronen.
Mailchimp – gedeelde gegevens: e-mailadres en inhoud van bestelling met als doel het verzenden van gepersonaliseerde e-mailberichten afkomstig van EATzers.nl.
Social media – gedeelde gegevens: e-mailadres, tijdstip van gebruik en verrichte acties tijdens gebruik met als doel het vinden van je accounts op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Google+ en You Tube om je gepersonaliseerde advertentie te tonen afkomstig van EATzers.nl.

INFO, BEZWAAR EN TOESTEMMING INTREKKEN

We kunnen je informatie verschaffen over welke persoonlijke gegevens we van je hebben verzameld, tenzij dit in strijd is met de wet.

Je kunt ook op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens, als de verwerking is bedoeld om legitieme zakelijke belangen na te streven. Dit geldt ook als je persoonlijke gegevens bedoeld is voor direct marketing.

Je kunt op ieder moment een toestemming die je ons hebt gegeven intrekken.

Daarnaast kun je ook onjuiste informatie die je ons hebt gegeven wijzigen of ons vragen persoonlijke gegevens te verwijderen die we mogelijk nog niet hebben verwijderd.

Je kunt je hiervoor wenden tot support@eatzers.nl
We zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek reageren.